Samen sterk in zorg en welzijn

afbeelding

met behoud van eigen identiteit

 

Andreas Care heeft een platform opgericht waarmee zij faciliteert tussen de zorginstellingen en haar leveranciers. Zij co├Ârdineert tussen vraag en aanbod van producten en diensten.

Doel is de zorginstellingen, met behoud van eigen identiteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid, de voordelen te bieden van kennis en bundeling van kracht die leiden tot schaalvergroting, risicovermindering en kwaliteitsverbetering.
 
Zorg en welzijn voor mensen staan voorop, met een samenwerking staan we sterker!
 


Meer:
Welkom
Marktwerking in de zorg
Ondernemen in de zorg
Fusie zonder fuseren
Structuur met eenvoud