afbeelding

De D&O polis biedt veel extra's zoals


• Kosten van verweer van een dreigende aanspraak
• Kosten van verweer voortvloeiende uit een milieuaantasting
• Kosten van zekerheidstelling
• Onderzoekskosten
• Aanvullend verzekerd bedrag voor toezichthouders

 

Aanvullende informatie


Voorbeelden van risico's en schades
Checklist voor bestuurders
Laat uw bestaande polis checken
Veel gestelde vragen
Aanvraagformulier 
 

Meer:
Actueel
Enquete
Milieumanagement
Risicomanagement
Verzekering voor bestuurders