afbeelding

Meer aandacht is noodzakelijk


Het management van een zorginstelling kent vele taken en verantwoordelijkheden naast de verzorging en welzijn van de bewoners, zoals personeelsbegeleiding, facilitaire zaken,  inkoopbeleid, enzovoorts. Dan sluipt het gevaar om de hoek dat brandveiligheid en beveiliging niet de juiste prioriteit krijgen, ondanks het grote belang ervan! 
Ook als zich gedurende een lange periode geen incidenten hebben voorgedaan hebben kan het managen van risico's gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen.

Brandveiligheid en beveiliging is een specialisme


De brandveiligheid en beveiliging zijn moeilijke en complexe taken waarvoor de staf vaak nauwelijks of onvoldoende is opgeleid en getraind. In grote zorginstellingen is veelal een veiligheidscoördinator werkzaam of anders is het voor iemand een deeltaak.
De brandveiligheid en de beveiliging van mensen en eigendommen vereisen continue  aandacht, zeker in gebouwen waar mensen verblijven die minder mobiel zijn. 
Het management behoort hier aandacht aan te besteden door middel van controlerondes en checklisten. Helaas blijven deze vaak achterwege en worden gevaarlijke situaties niet of te laat ontdekt. 

Andreas Care heeft de expertise en kan u ondersteunen risico’s te identificeren en te reduceren voor meer veiligheid en als het kan, minder kosten!
 

De omgeving wordt steeds complexer


In toenemende mate wordt er door de overheid en verzekeraars op het gebied van veiligheid meer en meer van u verwacht. Neem als voorbeeld het gebruiksbesluit.  Vaak betreft het prestatiegerichte eisen of  eisen waaraan op verschillende manieren kan worden voldaan! 
Zonder een gedegen deskundigheid op het gebied van riskmanagement is het haast onmogelijk voor gecompliceerde veiligheidsvraagstukken de juiste oplossing te kiezen. 

Andreas Care heeft deze deskundigheid in huis en kan u ondersteunen bij het vinden van de best passende oplossingen!

Meer:
Actueel
Enquete
Milieumanagement
Risicomanagement
Verzekering voor bestuurders