afbeelding

Wat betekent milieumanagement?


Dit is de inspanning die wij verrichten om de belasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken. Het behandelt en geeft antwoord op de onderwerpen, vragen en regels zoals die door de overheid zijn opgesteld.
Voor zorginstellingen gelden algemene regels. De karakteristieken van iedere instelling verschillen, denk hierbij aan de locatie, het gebouw zelf, de leeftijd van het gebouw etc.
Iedere nieuwe situatie situatie kan leiden tot nieuwe prioriteiten maar ook nieuwe, zo mogelijk nog strengere voorschriften.

Er kan ook gekozen worden voor een nog hogere ambitie; uw zorginstelling kan haar eigen invulling geven aan duurzaam ondernemen. De mogelijkheden zijn legio: duurzame energie, betere isolatie en klimaatbeheer van gebouwen, biologische catering, aandacht voor flora en fauna in de tuin, elektrische transportmiddelen enz. enz.

Waar moet ik aan voldoen?


De voorschriften zijn beschreven in het activiteitenbesluit en zijn zowel procedureel als inhoudelijk milieutechnisch. In beginsel dient een zorginstelling zich te melden bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat de gemeente.
De voorschriften richten zich in eerste instantie op de algemene bepalingen ten aanzien van:
 • het doelmatig gebruik van energie
 • het voorkomen dan wel beperken van bodem-, grondwater- en luchtverontreiniging
 • het voorkomen dan wel beperken van personen- en goederenverkeer
 • het voorkomen dan wel beperken van geluid-, geur- en trillinghinder
 • de zorg voor een goede staat van onderhoud van gebouwen
 • het doelmatig beheer van afvalwater en afvalstoffen
Voor een aantal zaken zijn nadere invullingen gegeven zoals bijvoorbeeld:
 • lozingen (gescheiden afvoer van hemelwater),
 • afvalbeheer (scheiden van categorien afvalstoffen)
 • energiebesparing (maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar)
 • geluidhinder (max. geluidsniveau in de omgeving)
 • financiĆ«le zekerheid (bij ondergrondse tanks),
 • verwarmingsinstallaties (periodieke keuring)
 • koelinstallaties (onafhankelijke keuring)
 • bereiden van voeding (geen versnijdende apparatuur)

Welke bescherming biedt de milieuwetgeving?


Binnen de duurzame zorg voor het milieu heeft een zorginstelling ook een eigen plaats. Zo is de zorginstelling zelf aangewezen als geluidsgevoelige bestemming en kwetsbaar object. Dat betekent dat een zorginstelling extra bescherming geniet tegen hinder van derden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

 • bij uw gemeente
 • Infomil, www.infomil.nl
 • Agentschap NL, www.agentschapnl.nl
 • MPZ, www.milieuplatform.nl
 • Wetten en regels, www.overheid.nl
Andreas Care heeft  deskundigheid in huis en kan u ondersteunen bij het vinden van de best passende oplossingen!
 

Meer:
Actueel
Enquete
Milieumanagement
Risicomanagement
Verzekering voor bestuurders