Andreas Care verzekert de Zorg

 

Verzekering op maat


Andreas Care Verzekeringen houdt zich specifiek bezig met risico's van de zorginstellingen. Als dienstverlener op het gebied van risicomanagement, personeelsvoorzieningen, schadebehandeling en verzekeringsprogramma's bieden wij professionele ondersteuning.
 

Minimaliseren van risico


De start is bij het in kaart brengen, controleren en minimaliseren van risico’s om vervolgens deze over te dragen. Immers, pas bij het in grip hebben van de risico’s kunnen de juiste beslissingen worden genomen.   
 

Onze relatie staat voorop


Primair voor het risicomanagement is voor ons veranderingsmanagement, de kwaliteit van de processen en onze relatie met u als klant.  Wij zien het als onze uitdaging u de samenhang van de steeds veranderende wet- en regelgeving inzichtelijk te maken en de gevolgen daarvan voor u in beeld te brengen. 
 

Wij sluiten aan op uw wensen


Andreas Care Verzekeringen biedt u toegang tot alle belangrijke marktpartijen op het gebied van verzekeringen waarbij wij transparant zijn in al onze communicatie en offertes. Wij bieden u zorgmarktgerichte voorwaarden die precies aansluiten op uw wensen. 
 
Het tot stand brengen van verzekeringscontracten is de ene kant, maar wat mag u van ons verwachten bij schade? Goed bereikbaar zijn, een snelle afwikkeling en regelmatig overleg! Belangrijke peilers voor een solide vertrouwensbasis!
 

Meer:
Financiën en Administratie
Verzekeringen