Accountancy


Andreas Care werkt samen met diverse accountanskantoren in Nederland.

 
Gezien de ervaring in het verleden zijn de specifieke problemen in de gezondheodszorg voortdurend onderwerp van onderzoek bij diverse kantoren.
 
Meerdere grote en kleine kantoren hebben specialisten in dienst die op hun specifiek vakgebied behoren tot de top in Nederland.


Maatschappelijke betrokkenheid

 
Deze kantoren ontlenen maatschappelijke ‘licence to operate’ primair aan de kwaliteit en integriteit van de dienstverlening en aan de bijdragen die geleverd wordt aan de samenleving. Dat heeft alles te maken met het niveau van de  mensen, de investeringen in opleidingen en de arbeidssatisfactie. 


in Nederland.

 
Alle kantoren gaan uit van een multidisciplinaire aanpak bestaande uit  de diensten Accountancy, Belastingen, Consulting en Financial Advisory Services. Vanuit de markt wordt een branchespecifieke aanpak geboden via verschillende 'industriegroepen'. Een belangrijke daarin is de Gezondheidszorg.

Neem voor meer informatie kontakt op met Andreas Care BV

Meer:
Financiën en Administratie
Verzekeringen