Structuur met eenvoud

afbeelding

De Visie


Het is voor de meeste kleine tot middelgrote zorgorganisaties niet meer mogelijk om geheel op eigen kracht alle processen, die voor het verlenen van goede zorg noodzakelijk zijn, te optimaliseren. Daarvoor zijn vaak inzichten, competenties en budgetten niet toereikend.
De conclusie kan zijn: dan maar fuseren. Dat is ook wat vaak gebeurt. Hierdoor ontstaan er megaorganisaties in de zorg. Instellingen met 30.000 medewerkers en méér waarbij vaak het probleem van de beheersbaarheid opspeelt.
De effectiviteit van kleinere organisaties is veelal groter, maar alleen dan indien zij profiteren van de schaalvoordelen binnen een groter geheel.
 

De Missie


De kerntaak ‘zorg verlenen’ kunnen kleine organisaties minstens even goed als grote organisaties. Wat bij kleinere organisaties niet altijd optimaal is geregeld zijn de ondersteunende diensten, zoals: administratie, marketing, management rapportage, kwaliteitscontrole, planning, HR-management, gebouwenbeheer en financiering.
 

De Organisatie


Het Andreas Care samenwerkingsverband legt allereerst aandacht op de generieke processen binnen de zorgorganisaties. Schaalgrootte wordt daarbij bereikt door uniformiteit en standaardisatie. Maar dan wel zonder afbreuk te doen aan de eigen identiteit!

Andreas Care creëert en faciliteert een platform waarop dienstaanbieders kunnen samenwerken met zorgorganisaties teneinde alle zorgondersteunende processen binnen de zorgorganisaties te optimaliseren.


Andreas Care is de spil en brengt vraag en aanbod in de zorg samen!


Meer:
Welkom
Marktwerking in de zorg
Ondernemen in de zorg
Fusie zonder fuseren
Structuur met eenvoud