Ondernemen in de zorg

afbeelding

met focus op prestatie en kwaliteit


MKB-Nederland formuleert 5 voorwaarden voor ondernemerschap in de zorg.

Als eerste ruimte voor vernieuwing, innovatie en investeren. Er is nog teveel belemmerende wet- en regelgeving. Hierdoor ontstaan schotten tussen de diverse samenwerkende aanbieders, is er te weinig vrijheid om naar eigen inzicht te investeren en zitten er onvoldoende prikkels in het systeem (outputfinanciering).

Ruimte voor kwaliteit is nummer twee. Als de zorg meer mogelijkheden krijgt om zelf kwaliteitseisen op te stellen, kan beter worden voldaan aan de wensen van de cliënt.

Op drie staat ruimte voor oriëntatie op de externe omgeving. ‘Vrije’ ondernemers kiezen strategisch hun product/marktcombinatie, op basis van prikkels uit de markt. Deze vraaggerichte wijze van opereren ontbreekt nog.

Een vierde voorwaarde is ruimte voor verbetering van het imago en de arbeidsproductiviteit en daaraan gekoppeld de arbeidsvoorwaarden. Goed geschoold en gemotiveerd personeel is essentieel voor het succes van een onderneming. Nieuwe productiemanieren verhogen de efficiëntie van het werk. Het zelf opstellen van de arbeidsvoorwaarden - dus zonder overheidsbemoeienis - hoort daarbij.

Tot slot: net als ´echte´ ondernemers: ruimte voor het nemen van risico´s en - dekking. Vrijheid om extra middelen naar eigen inzicht aan te wenden.


Meer:
Welkom
Marktwerking in de zorg
Ondernemen in de zorg
Fusie zonder fuseren
Structuur met eenvoud