De wetgeving

afbeelding

De cliënt staat centraal


VWS wil meer concurrentie in de zorg. Concurrentie tussen zorgaanbieders dwingt en motiveert zorginstellingen om de beste kwaliteit zorg te leveren.


In het nieuwe zorgstelsel staat de cliënt centraal, spelen marktprikkels een grotere rol en treedt de overheid steeds verder terug. Samenwerking tussen marktpartijen is hierbij van groot belang.

 

In de kamerbrief Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning van 9 juli 2009 staat welke ruimte VWS zorgaanbieders wil geven met als voorwaarde dat dit ten goede komt aan de cliënt. Een van de prioriteiten is het versterken van de positie van het bestuur en het intern toezicht van zorgaanbieders.


Nieuwe wetgeving

 

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) heeft als doel om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen.
 
 

De Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) moet zorgen voor meer concurrentie in de zorg. Volgens de WMG hebben zorgaanbieders en verzekeraars een informatieverplichting. Daarnaast regelt de WMG het toezicht op alle zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening), op de ontwikkeling van deze markten en op formulieren en procedures in de zorg.Meer:
De wetgeving