Marktwerking in de zorg

afbeelding

Noodzakelijke kwaliteits verbetering


De regulering van het aanbod maakt plaats voor de sturing van de vraag. De introductie van meer marktwerking in de zorg beoogt een kwaliteitsverbetering, zonder dat dit zal leiden tot een stijgende kostprijs. Beter nog de kostprijs moet omlaag en de kwaliteit omhoog.


Meer ondernemerschap


De marktprikkels vergroten de eigen verantwoordelijkheid van zorgorganisaties. Dus er komt meer ondernemerschap in de zorg. Als de zorgorganisaties de effecten van hun eigen keuzes ondervinden, zullen zij doelmatiger handelen en worden kwaliteit en innovatie gestimuleerd.


Steeds nieuwe spelregels


Het overheidsbeleid wijzigt ingrijpend en snel, zeker waar het gaat om de modernisering van de ouderenzorg. Dit uit zich vooral in wijzigende opvattingen, andere uitgangspunten en nieuwe regelgeving  (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vooral de nieuwe regelgeving t.a.v. de financiering van de zorg heeft veel impact op de bedrijfsvoering en de risicobeheersing daarvan. Juist deze risicobeheersing is voor zorgorganisaties en thuiszorgorganisaties de belangrijkste reden om samen te werken.


Meer:
Welkom
Marktwerking in de zorg
Ondernemen in de zorg
Fusie zonder fuseren
Structuur met eenvoud