Fusies en verwachtingen

afbeelding

Voorkom vermijdbare fouten


Het is uit onderzoek al jaren bekend dat het merendeel van de fusies niet voldoet aan de verwachtingen of zelfs uitdraait op een regelrechte mislukking. Daarmee gaat veel geld, tijd en energie verloren. Jammer, vooral omdat veel narigheid is te wijten aan vermijdbare fouten.

De samenwerkende bureaus van ‘fusies in de zorg’ hebben ruime ervaring met fusies  en delen met elkaar een duidelijke visie. Ook op het voorkómen van vermijdbare fouten.


Visie op fusie


Als het besluit niet klopt dan kan geen enkele regie het fusieproces nog redden. Als het besluit wel klopt, dan is er nog steeds een hele weg te gaan om de winst van fusie te realiseren. Onvoldoende inzicht in fusies is hierbij een belangrijk struikelblok. We zetten een aantal wetenswaardigheden over fusie voor u op een rij.
 
  • Grootschalige fusies zijn per definitie complex en door die complexiteit mislukken ze uiteindelijk vaak.
  • Meer dan de helft van alle fusies en overnames faalt.
  • De voornaamste oorzaak van het falen van fusies is dat het economisch fundament ervoor ontbreekt.
  • De financiële factoren zijn echter niet als enige van invloed. Er vindt  een verschuiving plaats van materiële naar menselijke oorzaken van het falen van fusies. Een baan maakt, naast financiële behoeften, een belangrijk deel uit van het zelfconcept en identiteit.
  • De organisatiecultuur blijkt vaak sterker dan verwacht; alle collectieve aannames, waarden, overtuigingen en normen, gedragsregels en 'sociale controle' daarop, leiden tot specifiek gedrag in een organisatie die een goede samenwerking met andere 'culturen' in de weg kan staan.
  • De fusies betekenen vaak een regionaal monopolie, aldus de NMA, en dat leidt tot prijsstijgingen. De prestaties van bij een mislukte fusie betrokken ondernemingen zijn naderhand slechter dan ervoor.


Meer:
Fusies en verwachtingen