Fusie zonder fuseren

Meer:
Fusies en verwachtingen

afbeelding

Het draait in de huidige markt van kritische en veeleisende zorgcliënten om innovatiekracht, creativiteit en kansenherkenning.

 

De klant wil kwaliteit, keuzemogelijkheden en snel aan de beurt zijn. Zorgaanbieders kunnen hieraan alleen tegemoet komen door de vraag van de klant centraal te stellen. Samenwerken is een kerncompetentie van vernieuwende marktpartijen en zorgorganisaties. Gezamenlijk kunnen marktpartijen en zorginstellingen meer kansen benutten. Andreas Care biedt strategische instrumenten om in een expanderende markt van zorgzoekende cliënten een kosteneffectief, innovatief en efficiënt producten- en dienstenaanbod te bieden.
 

Andreas Care faciliteert een landelijk platform voor zorgorganisaties. Door standaardisatie en optimalisatie, kunnen intra- en extramurale zorgorganisaties de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren en meer omzet genereren. Dit alles met behoud van eigen identiteit en bestuurlijke verantwoording. Door deze werkwijze worden de schaalvoordelen van een fusie behaald, zonder feitelijk te fuseren.Meer:
Welkom
Marktwerking in de zorg
Ondernemen in de zorg
Fusie zonder fuseren
Structuur met eenvoud